Papuda-Dolińska, B. „Kształcenie Nauczycieli Do Edukacji włączającej W Polsce”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 2(62), maj 2020, s. 61-79, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/750.