Raykov, M., i V. Martinelli. „Ocena Skali lęku Klasowego (CAS) Dla uczniów szkół średnich”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 2(62), maj 2020, s. 43-60, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/749.