Nizińska, A., i E. Kurantowicz. „Zrównoważony rozwój a Uniwersytety. Reorientacja, Szkolnictwo wyższe, Nauczanie Reorientacyjne”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 2(62), maj 2020, s. 27-40, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/748.