Wiśniewska-Nogaj, L. „Zachowania Autoagresywne W Percepcji młodych Kobiet. Rola Wsparcia Ze Strony środowiska Szkolnego”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 59-75, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/738.