Gamian-Wilk, M., K. Madeja-Bien, i E. Zielony-Koryczan. „Empatia Kobiet I mężczyzn doświadczających Poczucia Wykluczenia W Bliskiej Relacji: Płeć Jako Moderator związku między Poczuciem Wykluczenia a Empatią”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 77-93, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/737.