Szymczak, J.-. „Wokół Kategorii Innowacji W Edukacji. Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji W Edukacji”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 149-53, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/736.