Wiśniewska-Kin, Monika. „Doświadczanie Kultury Innowacji W Edukacji językowej – Przeciw Rutynie W Uprawianiu Dydaktyki”. Forum Oświatowe, t. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 97-111, doi:10.34862/fo.2020.1.6.