Wiśniewska-Kin, M. „Doświadczanie Kultury Innowacji W Edukacji językowej – Przeciw Rutynie W Uprawianiu Dydaktyki”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 97-111, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/731.