Gamian-Wilk, M., K. Madeja-Bien, i B. Bjorkelo. „To Comply or Not To Comply: ”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 2(64), styczeń 2021, s. 75-85, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/729.