Madalińska-Michalak, J. „X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny «Pedagogika I Edukacja Wobec Kryzysu Zaufania, wspólnotowości I autonomii» Warszawa, 18–20.09.2019 R.”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 1(61), grudzień 2019, s. 169-76, doi:10.34862/fo.2019.1.11.