Madeja-Bień, K. „Mobbing W Szkole – przegląd Dotychczasowych wyników Badań I Odniesienia Do programów Interwencyjnych”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 1(61), grudzień 2019, s. 93-109, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/725.