Siegień-Matyjewicz, A. J. „Kim Są Białorusini? Kształtowanie Się mentalności Ludu białoruskiego W przeszłości I współcześnie”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 1(61), grudzień 2019, s. 23–38, doi:10.34862/fo.2019.1.2.