Kosiba, G., M. Gacek, A. Bogacz-Walancik, i A. Wojtowicz. „Gotowość Do Zmiany a Satysfakcja Z życia studentów kierunków Nauczycielskich”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 1(61), grudzień 2019, s. 61-75, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/716.