Matyjewicz, M. „Dekonstrukcja Wybranych elementów współczesnej Przestrzeni Kulturowej Jako źródło Dyskursu Nad kształtem tożsamości animatorów Kultury”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 1(61), grudzień 2019, s. 11-22, doi:10.34862/fo.2019.1.1.