Stępkowski, D. „Kształcenie – Widzenie – moralność. Herbarta Aistetyczne Podstawy Edukacji Moralnej”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 37-56, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/711.