Atroszko, B. „Miejsce innowacyjności W Standardach kształcenia Nauczycieli”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 113-26, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/703.