Tomaszek, K. „Poczucie Alienacji a Syndrom Wypalenia Szkolnego”. Forum Oświatowe, T. 33, nr 2(66), luty 2022, s. 47-69, doi:10.34862/fo.2021.2.3.