Szyling, G. „Wprowadzenie «Naukowy Potencjał Dydaktyk szczegółowych»”. Forum Oświatowe, T. 30, nr 2(60), grudzień 2018, s. 11-14, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/686.