Szymczak, J.-. „«Dobre?» (nie)przygotowanie Do Prowadzenia Projektu W jakościowej Orientacji Badawczej - Namysł Nad doświadczanymi trudnościami I Dylematami”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), kwiecień 2020, s. 25-35, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/680.