Groenwald, M. „Sprawozdanie Z II Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyk Szczegółowych «Wokół Pytań O Naukowy Status Dydaktyk szczegółowych», Gdańsk, 12–13 Października 2018”. Forum Oświatowe, T. 30, nr 2(60), styczeń 2019, s. 301-4, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/676.