Jaśkiewicz, V. A. „Strategie nauczyciela/I kształcących uczniów Zdolnych. Komunikat Z Badań”. Forum Oświatowe, T. 30, nr 2(60), styczeń 2019, s. 283-97, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/671.