Zelek, P. „Uniwersytet Wobec Faszyzacji życia społecznego - Raport Z Debaty”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 155-63, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/659.