Wanagiel, K. „Krytyczna Analiza Codziennej Pracy Kuratora społecznego W świetle Koncepcji władzy I rządomyślności Foucault”. Forum Oświatowe, T. 30, nr 2(60), styczeń 2019, s. 267-81, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/656.