Madalińska-Michalak, J. M., i A. J. Jeżowski. „Etyka I Religia Jako Przedmioty Nauczania: konkurencyjność Czy komplementarność?”. Forum Oświatowe, T. 30, nr 2(60), styczeń 2019, s. 219-41, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/655.