N/A, N. „List Redaktorów ogólnokrajowych Czasopism Naukowych Z Wykazu B Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego”. Forum Oświatowe, T. 29, nr 2(58), 1, s. 143-6, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/612.