Bartoszewicz, M., i A. Zahorska. „Samodzielne myślenie Uczniowskie W Rozpoznaniach Badawczo-Innowacyjnych W Dydaktyce Chemii”. Forum Oświatowe, T. 30, nr 2(60), grudzień 2018, s. 87-102, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/583.