Groenwald, M. „O Naukowym Statusie dydaktyków Przedmiotowych. Głos W Dyskusji”. Forum Oświatowe, T. 30, nr 2(60), grudzień 2018, s. 15-28, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/582.