Zamorska, B., i P. Gąsiorek. „Sprawozdanie Z Piątego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Taking a 360° View of the Landscape of Cultural-Historical Activity Research: The State of Our Scholarship in practice””. Forum Oświatowe, T. 29, nr 2(58), grudzień 2017, s. 135-9, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/568.