Kopciewicz, L., i H. Bougsiaa. „Technologie własne Czy Szkolne? Podział Cyfrowy I Jego Skutki W kontekście Nauczania I Uczenia Się Wzbogaconego Technologicznie”. Forum Oświatowe, T. 30, nr 2(60), styczeń 2019, s. 199-18, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/561.