Kulig, A. M. „Przestrzeń samotności W Kulturze”. Forum Oświatowe, T. 26, nr 1(51), kwiecień 2014, s. 37-47, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/51.