Hawrylewicz-Kowalska, Paulina. „Nauczanie Indywidualne –między Tradycją a alternatywą. Poszukiwanie Pola Badawczego”. Forum Oświatowe, t. 30, nr 1(59), październik 2018, s. 179-91, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/495.