Kossowska, A. „Język Migowy W Rodzinie słyszącej – Z doświadczeń własnych”. Forum Oświatowe, T. 29, nr 2(58), grudzień 2017, s. 209-14, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/485.