Winczewski, P. „Wybrane Aspekty Osamotnienia osób niepełnosprawnych Ruchowo”. Forum Oświatowe, T. 26, nr 1(51), kwiecień 2014, s. 129-45, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/48.