Wasielewski, K. „Kierunki Zmian W Szkolnictwie wyższym W Wybranych Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Forum Oświatowe, T. 29, nr 2(58), grudzień 2017, s. 61-76, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/479.