Gamian-Wilk, M., B. Bjorkelo, i K. Madeja-Bien. „Strategie Radzenia Sobie Z Byciem Poddawanym Mobbingowi W Pracy”. Forum Oświatowe, T. 29, nr 2(58), grudzień 2017, s. 79-94, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/474.