Babicka-Wirkus, A., i M. Rusnak. „Dialektyka Ignorancji W Szkole”. Forum Oświatowe, T. 28, nr 2(56), grudzień 2016, s. 83–96, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/466.