Rębiałkowska-Stankiewicz, M. „Samotność W Chorobie Nowotworowej – Z Praktyki działalności Akademii Walki Z Rakiem W Toruniu”. Forum Oświatowe, T. 26, nr 1(51), kwiecień 2014, s. 159-66, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/46.