Muhammad, S. „Edukacja Historyczna W Sytuacjach Konfliktu. Ku sprawiedliwości Okresu przejściowego I Emancypacji”. Forum Oświatowe, T. 28, nr 2(56), grudzień 2016, s. 11–29, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/457.