Miko-Giedyk, Justyna, i Agnieszka Szplit. „Jubileusz 35-Lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 Maja 2016 R”. Forum Oświatowe, t. 28, nr 1(55), grudzień 2016, s. 241–246, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/454.