Mikołajczyk, B. „Samotność W Kulturze Jako Permanentny Proces Bycia Z samotnością”. Forum Oświatowe, T. 26, nr 1(51), kwiecień 2014, s. 49-60, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/42.