Mesjasz, J. „Bariery I Ograniczenia Mentoringu W Polskich Organizacjach”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 2(49), wrzesień 2013, s. 73-88, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/41.