Lewartowska-Zychowicz, M., S. Sadowska, i L. Strumska-Cylwik. „Reklama Witryny Sex-Shopu Jako Przyczynek Do Refleksji Nad Percepcją Emocjonalną niepełnosprawności Ruchowej”. Forum Oświatowe, T. 28, nr 2(56), grudzień 2016, s. 241–254, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/405.