Leszniewski, T. „Indywidualność Jako Wyraz Emancypacyjnych dążności człowieka. Refleksja Nad Koncepcją Jana Szczepańskiego”. Forum Oświatowe, T. 28, nr 1(55), grudzień 2016, s. 95–108, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/403.