Filipiak, E., i E. Lemańska-Lewandowska. „Nauczanie rozwijające według Koncepcji Lwa S. Wygotskiego We Wczesnej Edukacji Dziecka – Projekt: Akademickie Centrum Kreatywności”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 161–165, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/380.