Wołodźko, E. „Action Research Jako Przestrzeń Transformacji Kultur Uczenia Się”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 45–60, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/372.