Sztejnberg, A., i T. L. Jasiński. „Ocena Dystansu społecznego Wobec przejawów Dyskryminacji W Deklaracjach studentów”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 103–118, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/357.