Solecka-Drew, E. „Umiędzynarodowienie Szkolnictwa wyższego W Polsce a Model Australijski”. Forum Oświatowe, T. 21, nr 2(41), 1, s. 5–15, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/340.