Duraj-Nowakowa, K. „Jak Napisać I Oceniać Esej Pedagogiczny? Małgorzata Kaliszewska, Esej Pedagogiczny W kształceniu Akademickim: Teoria, Praktyka I Ocenianie”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 1(42), 1, s. 185–187, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/339.