Powłoka, A. „Marta Kochanek, Olśnienie I Odwaga. Piękno Jako Kategoria Pedagogiczna”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 1(42), 1, s. 180–184, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/338.