Kopciewicz, L., i M. Patalon. „Nauczanie O Bogu Jako Socjalizacyjny Trening nierówności płci”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 1(42), 1, s. 143–159, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/335.